Lid worden

Ledenstop

Er is momenteel een ledenstop. update februari 2016: De wachttijd op de reservelijst is inmiddels opgelopen tot langer dan 9 maanden. Daarom is besloten de reservelijst voorlopig te sluiten. U kunt zich dus helaas niet meer op de reservelijst laten plaatsen.

 

Contributie en inschrijfgeld

De contributie voor DOK bedraagt Euro 30,- per kwartaal (jaar 2016). Als inschrijfgeld betalen nieuwe leden Euro 6,- (contant). Bij de inschrijving ontvang het nieuwe lid een sleutel. De contributie wordt met een automatische incasso afgeschreven van bank- of girorekening. Een nieuw lid dient hiervoor de groene machtigingskaart in te vullen en ondertekend in te leveren na uitnodiging van een bestuurslid.

Opzegtermijn

Opzeggen dient tenminste een volle kalendermaand voor het einde van het kwartaal te gebeuren. Dit doet men door het invullen en ondertekenen van de bij inschrijving meegeleverde rode kaart en deze in te leveren bij een bestuurslid of in de brievenbus te deponeren. Tevens dient u een email te sturen naar info@dokbeverwijk.nl. Zie voor meer informatie het menu Opzeggen.