Huisregels

Het bestuur vraagt uw aandacht voor de huisregels. Laten we met zijn allen een steentje bijdragen aan deze unieke mogelijkheid tot trainen onder deze gemoedelijke sfeer en gunstige condities.
Het bestuur heeft tot taak het trainen voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken, vandaar onze huisregels. Het bestuur verwacht van iedereen zijn medewerking.

  • Trainen gebeurt op eigen risico.
  • Een nieuw lid mag pas beginnen met trainen als hij/zij het inschrijfformulier met pasfoto en machtiging compleet heeft ingevuld en ingeleverd.
  • Indien de contributie niet betaald is, wordt toegang tot de sportvereniging geweigerd.
  • DOK verwacht van haar leden dat ze elkaar helpen waar nodig.
  • Het is niet toegestaan de trainingszaal te betreden met buitenschoenen (ook niet als je direct vanuit de auto de zaal inloopt!)
  • Gebruikte spullen dienen na gebruik te worden opgeruimd (van opruimen krijg je ook gespierde armen)
  • Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen en/ of persoonlijk letsel.
  • Opzettelijk veroorzaakte schade aan eigendommen van DOK wordt in rekening gebracht bij de persoon in kwestie.
  • In verband met hygiëne is iedereen verplicht een handdoek mee te nemen en het gebruikte materiaal schoon achter te laten.
  • DOK is een sportieve vereniging en verwacht van haar leden dan ook sportief gedrag.

Het bestuur van DOK wenst u veel trainplezier toe.