Lid worden

Reservelijst

U kunt zich aanmelden op de reservelijst. Iedere 3 maanden wordt, afhankelijk van het aantal opzeggingen, een aantal nieuwe leden toegelaten vanaf de reservelijst. Dit gaat op volgorde van aanmelding. Om u aan te melden voor de reservelijst kunt u een email sturen naar info@dokbeverwijk.nl. U krijgt dan bericht wanneer u in aanmerking komt om lid te worden. In dit bericht staan ook de details welke gegevens u dan moet aanleveren.

Contributie en inschrijfgeld

De contributie voor DOKĀ bedraagt Euro 30,- per kwartaal (jaar 2016). Als inschrijfgeld betalen nieuwe leden Euro 6,- (contant). Bij de inschrijving ontvang het nieuwe lid een sleutel. De contributie wordt met een automatische incasso afgeschreven van bank- of girorekening. Een nieuw lid dient hiervoor de groene machtigingskaart in te vullen en ondertekend in te leveren na uitnodiging van een bestuurslid.

Opzegtermijn

Opzeggen dient tenminste een volle kalendermaand voor het einde van het kwartaal te gebeuren. Dit doet men door het invullen en ondertekenen van de bij inschrijving meegeleverde rode kaart en deze in te leveren bij een bestuurslid of in de brievenbus te deponeren. Tevens dient u een email te sturen naar info@dokbeverwijk.nl. Zie voor meer informatie het menu Opzeggen.