Algemene Ledenvergadering 2015

Beste leden van DOK,

de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 29 april om 20:00 uur. De locatie is Café Sport, gevestigd op de Korte Kerkstraat 12 / Alkmaarseweg.

We zullen de volgende agendapunten behandelen:

1. Opening
2. Verslag algemene ledenvergadering 2014
3. Jaarstukken 2014 en begroting 2015
4. Bestuurssamenstelling
5. Trainingsmateriaal
6. Gebouw
7. Rondvraag
8. Sluiting

U ontvangt vooraf per post de jaarstukken. Aansluitend is er een gastspreker. Wij hopen u daar te zien.

Sportieve groet,
Bestuur DOK Beverwijk