Notulen jaarvergadering 2018 digitaal beschikbaar

Beste leden van DOK,

Indien u de notulen van de jaarvergadering 2018 digitaal wilt ontvangen stuur dan een email naar info@dokbeverwijk.nl. De notulen worden niet meer verstuurd via de post.

Graag zien wij u op de jaarvergadering 2019, op 5 juni om 20.00 uur.

Sportieve groet,

DOK Bestuur